DEL PAPER A LA WEB

Per a les diferents pàgines he escollit maneres diferents de treballar amb el disseny ja que cadascuna pren el protagonisme de diferent manera i organització.
Per a la portada he utilitzat una imatge nova però que representa perfectament el tema del qual es tracta a la revista. Al igual que en la resta de pàgines és important considerar les relacions entre la mesura, el pes, el color, la textura i la seva combinació, per tant he intentat continuar amb la línia que seguíem en el disseny de la revista. Per això he utilitzat els mateixos colors de lletres creant el contrast adequat per facilitar la lectura en qualsevol dispositiu. La mesura de les lletres han anat variant com en els altres dissenys ja que segons la jerarquia utilitzada en cada pàgina s’ha d’adaptat a la titulació o a la descripció, per exemple.
L’organització de cada pàgina està pensat per a la seva funció. En el primer, que és el cas de la portada, donarem prioritat al títol de la revista i del que aquesta pot oferir. A sota una breu introducció dels llocs als que pot accedir. He afegit sota el logo, un petit accés a la inscripció de la revista ja que s’ha de facilitar l’opció a l’usuari per poder-se inscriure si així ho desitja.
En la segona pàgina podem trobar un sumari amb alguns llocs als que es pot accedir tenint en compte els mencionats en la pàgina principal de la web. He utilitzat una imatge més gran per tal de millorar l’estructura i fer-la més visual i donar importància a la que crec que és una de les pàgines d’accés més rellevants. Just al costat, he posat altres imatges amb les seves característiques (articles, guies, llocs que poder visitar, notícies…) on l’usuari pot accedir.
Finalment en la tercera part de l’exemple de la web, trobem una de les pàgines obertes un cop cliques, es tracta de la guia de viatge, on l’usuari pot trobar una petita definició del lloc, les diferents visites que pot fer i diferents accessos  útils per a realitzar el viatge. Es podrà trobar accés al google maps (per veure on es troba exactament el destí en qüestió), a hotels on reservar (pàgina externa on podrà seguir organitzant el seu viatge agafant una estància)  i com anar o a quina distància es troba de la que està l’usuari (pàgina també externa que indicarà a l’usuari quina manera té d’anar al lloc on vol viatjar).

Interior de la revista

En aquesta ocasió he creat una proposta de disseny i composició senzill i de fàcil lectura, per tal de que el receptor no es cansi de llegir i gaudeixi d’una estructura clara amb un text concís i unes imatges que el representen. Els colors que he utilitzat (per al primer article),  és el blau cel en contrast amb la resta d’elements, però a cada article, aquest canvia. El sumari senzill, marca les diferents parts de les pàgines que ara disposem per tal de fer una idea de com quedaria en una realització de la revista real.

Portada egeria

Hola!!

He creat aquestes dues portades per a la revista, per a les dues propostes he utilitzat el mateix format posant a la part externa el color blanc que farà tenir en comú aquestes dues i la resta que vindrien a continuació. El color de la tipografia varia segons el contrast que volem donar amb el color de les imatges, buscant també una bona combinació entre elles. Per a la tipografia he utilitzat l’Avenir, amb la que puc utilitzar una forma més gruixuda pels títols (Black) i una altre més fina per les petites frases descriptives que trobem a sota d’aquests (light).

Un altre detall que tenen en comú es el lloc on posarem el mes l’any i el número de la revista, els quals continuen sent tipografia avenir amb diferents grandàries, ja que amb aquest tipus de lletra disposem de 12 tipus d’amplades.

El logotip i la resta de tipografia que es troba a la part superior es mantindran en comú amb totes les versions, el que pot canviar és els colors que trobem ja que sempre prioritzarem el contrast amb la imatge de la que disposarem.

La contraportada tindrà a la part inferior dreta el codi de barres i el logotip anirà canviant segons la imatge