DEL PAPER A LA WEB

Per a les diferents pàgines he escollit maneres diferents de treballar amb el disseny ja que cadascuna pren el protagonisme de diferent manera i organització.
Per a la portada he utilitzat una imatge nova però que representa perfectament el tema del qual es tracta a la revista. Al igual que en la resta de pàgines és important considerar les relacions entre la mesura, el pes, el color, la textura i la seva combinació, per tant he intentat continuar amb la línia que seguíem en el disseny de la revista. Per això he utilitzat els mateixos colors de lletres creant el contrast adequat per facilitar la lectura en qualsevol dispositiu. La mesura de les lletres han anat variant com en els altres dissenys ja que segons la jerarquia utilitzada en cada pàgina s’ha d’adaptat a la titulació o a la descripció, per exemple.
L’organització de cada pàgina està pensat per a la seva funció. En el primer, que és el cas de la portada, donarem prioritat al títol de la revista i del que aquesta pot oferir. A sota una breu introducció dels llocs als que pot accedir. He afegit sota el logo, un petit accés a la inscripció de la revista ja que s’ha de facilitar l’opció a l’usuari per poder-se inscriure si així ho desitja.
En la segona pàgina podem trobar un sumari amb alguns llocs als que es pot accedir tenint en compte els mencionats en la pàgina principal de la web. He utilitzat una imatge més gran per tal de millorar l’estructura i fer-la més visual i donar importància a la que crec que és una de les pàgines d’accés més rellevants. Just al costat, he posat altres imatges amb les seves característiques (articles, guies, llocs que poder visitar, notícies…) on l’usuari pot accedir.
Finalment en la tercera part de l’exemple de la web, trobem una de les pàgines obertes un cop cliques, es tracta de la guia de viatge, on l’usuari pot trobar una petita definició del lloc, les diferents visites que pot fer i diferents accessos  útils per a realitzar el viatge. Es podrà trobar accés al google maps (per veure on es troba exactament el destí en qüestió), a hotels on reservar (pàgina externa on podrà seguir organitzant el seu viatge agafant una estància)  i com anar o a quina distància es troba de la que està l’usuari (pàgina també externa que indicarà a l’usuari quina manera té d’anar al lloc on vol viatjar).